Bases del Concurs Microrelats

Concurs microrelats

 • Podrà participar qualsevol persona física, a partir dels 16 anys.
 • Les obres hauran d’estar escrites en, català, castellà o aranès i tenir un mínim de 100 paraules i màxim de 200, inclòs el títol.
 • La frase …dóna-li la volta a tot… haurà de formar part del text presentat.
 • El termini per presentar-se al concurs finalitzarà a les 19:30h. del dia 24 de Maig de 2019.
 • Les obres seran originals, inèdites, no premiades anteriorment en cap altre concurs, ni subjectes a cap compromís d’edició. Tampoc podran estar pendents de qualsevol altre concurs fins a la data en què finalitzi el termini de presentació a aquest, ni podràn ser presentades a un altre certamen fins que aquest tingui un veredicte.
 • Es premiarà una sola obra per participant.
 • Els treballs es presentaran, en suport paper dins un sobre a la llibreria “la sabateria” c/Lluis Besa 3 25002 LLEIDA , amb aquestes dades: nom del relat, dades de l’autor i telèfon de contacte. També poden ser enviades per correu ordinari (no electrònic).

PREMIS

 • Els premis es desvetllaran la tarda de l’entrega.
 • L’entrega de premis es realitzarà el divendres 31 de Maig de 2019 a la llibreria “la sabateria” a les 19:30h, i serà d’obligada assistència pels premiats (o delegar a una altra persona la seva representació). Els premiats/des seran notificats/des amb antelació i de manera personal.
 • Els treballs guardonats podran ser utilitzats per ”la sabateria”. En cap cas, es cediran a tercers, excepte autorització expressa de l’autor. Els/les participants es responsabilitzaran de la no existència de drets a tercers sobre les seves obres.
 • Els/les participants garantitzaran que són els legítims autors/es dels microrelats presentats.
 • D’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les dades proporcionades pels participants formaran part d’un fitxer amb l’única finalitat de gestionar la participació d’aquesta convocatòria.
 • Els organitzadors es comprometen a indicar el nom de l’autor/a a les seves reproduccions. Les obres presentades podran ser utilitzades per l’organització en possibles publicacions que puguin resultar d’interès per aquesta, dins del tarannà de l’entitat i sense ànim de lucre, així com de la seva intenció de dinamitzar la cultura.
 • El veredicte del jurat serà inapel·lable.

Per a més informació, contactar al telèfon 973 112 367.