Bases del Concurs Microrelats

Concurs microrelats

 • Podrà participar qualsevol persona física, a partir dels 16 anys.
 • Les obres hauran d’estar escrites en, català, castellà o aranès i tenir un mínim de 50 paraules i màxim de 100, inclòs el títol.
 • La frase …tinc unes sabates… haurà de formar part del text presentat.
 • El termini per presentar-se al concurs finalitzarà a les 24:00h. del dia 22 de Març de 2020.
 • Les obres seran originals, inèdites, no premiades anteriorment en cap altre concurs, ni subjectes a cap compromís d’edició. Tampoc podran estar pendents de qualsevol altre concurs fins a la data en què finalitzi el termini de presentació a aquest, ni podràn ser presentades a un altre certamen fins que aquest tingui un veredicte.
 • Es premiarà una sola obra per participant.
 • Els treballs es presentaran per correu electronic a la adreça news@lasabaterialleida.com amb el nom del relat i del autor.

PREMIS

 • Els guanyadors es desvetllaran el dilluns 23
 • Els treballs guardonats podran ser utilitzats per ”la sabateria”. En cap cas, es cediran a tercers, excepte autorització expressa de l’autor. Els/les participants es responsabilitzaran de la no existència de drets a tercers sobre les seves obres.
 • Els/les participants garantitzaran que són els legítims autors/es dels microrelats presentats.
 • D’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les dades proporcionades pels participants formaran part d’un fitxer amb l’única finalitat de gestionar la participació d’aquesta convocatòria.
 • Els organitzadors es comprometen a indicar el nom de l’autor/a a les seves reproduccions. Les obres presentades podran ser utilitzades per l’organització en possibles publicacions que puguin resultar d’interès per aquesta, dins del tarannà de l’entitat i sense ànim de lucre, així com de la seva intenció de dinamitzar la cultura.
 • El veredicte del jurat serà inapel·lable.

Per a més informació, contactar per mail news@lasabaterialleida.com